Åtal för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död efter fall på skola i Göteborg

Publicerad: 2024-05-10 10:45:20

Åklagaren har i dag väckt åtal i ett ärende där ett barn miste livet efter fall från ett berg på en skolgård 2022. Skolans rektor vid tiden för händelsen åtalas för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Åklagaren yrkar också på företagsbot mot Göteborgs kommun.

Den 2 mars 2022 föll en elev i årskurs två på en skola i Göteborg ner från ett berg på skolgården. Pojken skadades svårt av fallet och avled senare på sjukhus. 

– Trots att det var ett känt problem på skolan att barn klättrade på berget hade man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka risken för fallskador. Enligt arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser är det arbetsgivaren och därigenom rektorns skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall, säger senior åklagare Martin Elofsson som har lett förundersökningen.

Enligt brottsbalken ska företag eller sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet åläggas företagsbot för brott som begåtts i utövningen av näringsverksamheten. Åklagaren yrkar på företagsbot mot Göteborgs kommun eftersom skolan drivs i kommunens regi. 
 
Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 5831-22. 

Kontakt

Senior åklagare Martin Elofsson är tillgänglig för media i dag kl. 13-13.30 på 010 562 70 71.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20