Överklagande till Högsta domstolen av en våldtäktsdom

Publicerad: 2024-05-08 10:45:05

Riksåklagaren har i dag överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en överfallsvåldtäkt ska bedömas som grovt brott.

En man överföll en kvinna bakifrån i en park i Helsingborg och drog ned henne på marken. Han misshandlade och våldtog henne under 30 minuter och åtalades därför för grov våldtäkt. Tingsrätten bedömde våldtäkten som grov och dömde till fem års fängelse, medan hovrätten ansåg att det var fråga om våldtäkt av normalgraden och satte ner fängelsestraffet till fyra år. Riksåklagaren har nu överklagat domen.

– Enligt min mening är händelseförloppet ett klassiskt exempel på en sådan våldtäkt som medför att framförallt kvinnors tillgång till det offentliga rummet begränsas. Jag anser att rättsväsendet bör reagera kraftfullt mot sådana beteenden. En överfallsvåldtäkt bör enligt min uppfattning generellt bedömas som grov våldtäkt och inte som våldtäkt av normalgraden, säger tf. vice riksåklagare Marie-Louise Ollén.

Ur överklagandet:

”Som hovrätten ger uttryck för i sina domskäl är det, trots att synen på sexualbrotten skärpts betydligt under senare år, fortfarande så att domstolarna är återhållsamma med att bedöma våldtäktsgärningar som grova. Högsta domstolen har heller inte prövat rekvisitet ’särskild hänsynslöshet eller råhet’ i tiden efter sexualbrottsreformen 2018.”

Överklagandet

Kontakt

Byråchef My Hedström är tillgänglig för kommentarer i dag den 8 maj, 010-562 50 27.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20