Riksåklagaren vill genomföra fler bakgrundskontroller

Publicerad: 2024-05-08 10:13:45

Riksåklagaren har i dag lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Åklagarmyndigheten har ett regeringsuppdrag att förstärka säkerhetsarbetet inom myndigheten, bland annat att stärka skyddet mot otillåten påverkan. Flera studier visar att otillåten påverkan och infiltration är ett betydligt större hot mot myndigheter i dag än tidigare.

Stöd för att utföra säkerhetsprövningar finns i dag i säkerhetsskyddslagstiftningen och omfattar befattningar där man kan komma i kontakt med sådant som rör Sveriges yttre och inre säkerhet, dvs. säkerhetskänslig verksamhet. För att kunna genomföra bakgrundskontroller av befattningar som inte är säkerhetsklassade saknas det i dag rättsligt stöd.

– Vi vill, förenklat uttryckt, att tillämpningen av säkerhetsskyddslagen utökas så att det skapas en möjlighet att kontrollera medarbetare och konsulter som arbetar i den rättsvårdande verksamheten. Syftet är att vi ska kunna skydda oss från systemhotande brottslighet och olika former av infilt­rat­ion, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Hemställan om utökade möjligheter till personalsäkerhet

Vad är säkerhetsprövning?

Säkerhetsprövning innebär en grundutredning av de personliga förhållanden som anses vara av betydelse, kontroll i olika register samt eventuellt en särskild personutredning. Uppgifterna från registren hämtas löpande under anställningen.

Kontakt

Riksåklagare Katarina Johansson Welin är tillgänglig för telefonintervjuer i dag onsdag den 8 maj. Skicka din intervjuförfrågan till [email protected]. Därefter återkommer vi med besked om tid för intervju.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20