Dom meddelas i uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn

Publicerad: 2024-03-04 16:10:52

Hovrätten för Västra Sverige meddelar på onsdag den 6 mars kl. 11 dom i ett mål om våldtäkt mot barn. Målet återförvisades för ny hantering i hovrätten efter att riksåklagaren överklagat den tidigare hovrättsdomen. Riksåklagaren kommer att publicera en kommentar i ett pressmeddelande på onsdag.

I den tidigare hovrättsdomen friades en man från åtalet för våldtäkt mot barn för att det enligt hovrätten var oklart vad flickan menade med ordet snippa. Hovrätten dömde i den tidigare domen inte heller för något annat brott. Högsta domstolen delade riksåklagarens bedömning att det förekommit grovt rättegångsfel i hovrättens hantering av målet och undanröjde den tidigare domen. Målet har nu prövats på nytt i hovrätten. Huvudförhandlingen avslutades den 22 februari.

Målnummer i Hovrätten för Västra Sverige: B 6983-23.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande när riksåklagaren överklagade hovrättens dom 20 mars 2023

Högsta domstolens beslut 17 november 2023

Pressmeddelande från Hovrätten för Västra Sverige inför domen

Senior åklagare Ann-Christin Claesson, som varit förundersökningsledare under hovrättsprocessen, kommer inte att ha möjlighet att vara tillgänglig för media inför eller efter att domen kommer. Hon är inte i tjänst när domen meddelas.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20