Riksåklagaren kommenterar hovrättsdom i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn

Publicerad: 2024-03-06 11:09:54

Hovrätten för Västra Sverige meddelade i dag dom i ett mål om våldtäkt mot barn. Målet hade återförvisats till hovrätten för ny hantering efter att riksåklagaren överklagat en tidigare hovrättsdom i målet. I den tidigare hovrättsdomen friades den tilltalade från åtalet för våldtäkt mot barn för att det enligt hovrätten var oklart vad flickan, som var målsägande, menade med ordet snippa. I den tidigare domen dömde hovrätten inte heller för något annat brott.

Riksåklagaren ansåg att det förekommit grovt rättegångsfel i den första prövningen i hovrätten och att domstolen bland annat borde ha tagit upp frågan om det fanns andra tänkbara brottsrubriceringar. Därför överklagades hovrättens dom. Riksåklagaren begärde då att domen från Hovrätten för Västra Sverige skulle undanröjas och att målet skulle skickas tillbaka till hovrätten för ny rättegång.

Högsta domstolen delade riksåklagarens bedömning och undanröjde den tidigare domen.

Riksåklagare Katarina Johansson Welin lämnar här en kommentar.

– Det är av central betydelse för rättssäkerheten att de fel som begås av domstolar eller andra aktörer vid prövningen av brottmål rättas till när de sker. I det här fallet har den felaktiga handläggningen rättats till genom att Högsta domstolen undanröjde den tidigare domen och det är jag nöjd med, säger Katarina Johansson Welin. 

Ärendets gång

Riksåklagarens överklagande till Högsta domstolen 20 mars 2023

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd 15 maj 2023

Riksåklagarens kommentar till prövningstillståndet 15 maj 2023

Kontakt

Åklagaren som har haft ärendet i hovrätten är inte i tjänst i dag. Däremot kan chefsåklagare Katarina Eriksson lämna kortare kommentarer om domen. Hon finns tillgänglig på telefon i dag kl. 13.30-14.15, 010-562 64 61.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20