Två män åtalas efter beslag av sprängämnen i Haparanda

Publicerad: 2024-03-22 10:19:56

Åklagaren har i dag väckt åtal mot en man i 70-årsåldern och en man i 40-årsåldern för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Åklagaren är tillgänglig för media.

Den äldre av männen åtalas för att utan tillstånd ha förvarat 11 ton civila sprängmedel i en industrilokal i Haparanda stad. Den yngre av männen åtalas för att utan tillstånd ha sålt 7,5 ton av sprängmedlen till den äldre av männen. 

– Brister vid förvaringen har medfört en mycket liten risk för oavsiktlig detonation. En detonation hade dock fått oöverblickbara och förödande konsekvenser, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Nationellt forensiskt centrum som har yttrat sig i frågan, säger senior åklagare Rickard Finnberg, som lett förundersökningen.

– En konkret risk med förvaringen har varit risk för spridning av explosiva varor till kriminella miljöer eftersom varorna lätt hade kunnat stjälas. Noggranna efterforskningar har inte gett några bevis på att någon sådan spridning har skett.

Båda männen är häktade.

Målnummer i Haparanda tingsrätt: B 870-23.

Kontakt

Senior åklagare Rickard Finnberg är tillgänglig för media i dag kl. 11–12.30 på 010-562 65 41.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20