Korruptionsbrott

Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

Mutbrott

Mutbrott kan vara att någon person i tjänsten, för egen eller för någon annans vinning, får ekonomisk ersättning eller någon annan förmån av en person som vill få en fördel av något slag. Det är olagligt att både ge och ta emot mutor. Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta.

Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas som muta. I brottsbalkens 10 kapitel benämns mutan som en ”otillbörlig förmån”. Förutom pengar kan det exempelvis handla om gåvor, representation och resor. Det går heller inte att säga vad som är tillåtet att ta emot, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, som till exempel om de inblandade parterna arbetar inom offentlig eller privat sektor samt värdet av förmånen.

Påföljder för mutbrott

Straffskalan för tagande eller givande av muta är böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Samtliga dessa brott handläggs av Riksenheten mot korruption, som är en specialenhet inom Åklagarmyndigheten.