Äktenskapstvång

Äktenskapstvång innebär att en person förmår en annan person att ingå äktenskap, eller äktenskapsliknande förbindelse, mot sin vilja om det sker genom olaga tvång, till exempel genom våld eller hot.

Det är också brottsligt att förmå en annan person att ingå äktenskap om den utnyttjade är i beroendeställning, har en intellektuell funktionsnedsättning eller är sjuk. En beroendeställning kan exempelvis vara ett barn som är beroende av sin vårdnadshavare.

Som äktenskapstvång räknas också, förutom äktenskap, även att tvinga någon att mot sin vilja ingå i äktenskapsliknande förbindelse, som i praktiken kan upplevas som lika bindande som ett rättsligt äktenskap.

Påföljd

Den som döms för äktenskapstvång kan dömas till fängelse i högst fyra år. Det krävs orsakssamband mellan tvånget respektive utnyttjandet och äktenskapet.