Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Sverige har en internationell skyldighet att utreda och lagföra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Vad är folkmord?

För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan dödar en medlem av gruppen. Även andra gärningar som tortyr och våldtäkt kan utgöra folkmord. 

Vad är brott mot mänskligheten?

För brott mot mänskligheten döms gärningar som t.ex. mord, våldtäkt, tortyr och tvångsarbete om de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila.

Vad är krigsförbrytelser?

Krigsförbrytelser som tidigare hette folkrättsbrott, är ett samlingsbegrepp för överträdelser av den internationella humanitära rätten och är brott som begås i samband med krig. Det handlar om grova brott till exempel om tortyr, våldtäkt, sexuellt slaveri, plundring, förstörelse av kulturhistoriska föremål, användande av förbjudna vapen och anfall riktade mot civila.

Sverige kan utreda brott som begåtts utomlands

För alla dessa brott tillämpar Sverige s.k. universell jurisdiktion vilket innebär att brott kan utredas oavsett var de är begångna eller vilken nationalitet som gärningsmannen eller målsäganden har.

Påföljder

Straffskalan för folkmord,  brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse är fängelse upp till livstid. Krigsförbrytelse av normalgraden kan ge fängelse i högst sex år.

Sverige arbetar aktivt med dessa utredningar och har ett fördjupat internationellt samarbete med andra länder inom EU.

Domar om internationella krigsbrott i svenska domstolar

Nedan finns en förteckning som visar samtliga domar om internationella krigsbrott* som meddelats av svenska domstolar fram till och med den 24 januari 2024. (Lag 2014:406 om straff för vissa internationella brott)

(*Krigsbrott gick tidigare under benämningen folkrättsbrott eller folkmord)

Folkrättsbrott, grovt brott i forna Jugoslavien Stockholms tingsrätt, avdelning 13, B 4084-04 (fällande), dom 2006-12-18.

Folkrättsbrott, grovt brott i forna Jugoslavien Stockholms tingsrätt, avdelning 4,
B 382-10 (fällande), dom 2011-04-08.

Folkrättsbrott, grovt brott i forna Jugoslavien Stockholms tingsrätt, avdelning 4,
B 5373-10 (fällande), dom 2012-01-20; Svea hovrätt, avdelning 4, B 1248-12 (friande), dom 2012-12-19.

Folkmord och folkrättsbrott, grovt brott i Rwanda Stockholms tingsrätt, avdelning 4, B 18271-11 (fällande), dom 2013-06-20; Svea hovrätt, avdelning 8, B 6659-13 (fällande), dom 2014-06-19.

Grov misshandel och folkrättsbrott i Syrien Södertörns tingsrätt, avdelning 2, B 13656-14 (fällande), dom 2015-02-26; Södertörns tingsrätt, avdelning 3, B 2639-16 (fällande/friande), dom 2016-05-11; Svea hovrätt, avdelning 4, B 4770-16 (fällande), dom 2016-08-05.

Folkmord och folkrättsbrott, grovt brott i Rwanda Stockholms tingsrätt, avdelning 4, B 12882-14 (fällande), dom 2016-05-16; Svea hovrätt, avdelning 7, B 4951-16 (fällande), dom 2017-02-15.

Folkrättsbrott, grovt brott i Syrien Stockholms tingsrätt, avdelning 4, B 3787-16 (fällande), dom 2017-02-16; Svea hovrätt, avdelning 1, B 2259-17 (fällande), dom 2017-05-31

Krigsförbrytelse i Irak, Blekinge tingsrätt, B 569-16 (fällande), dom 2016-12-06, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Avdelning 2, rotel 21, B 3187-16 (fällande), dom 2017-04-11.

Folkrättsbrott i Syrien Södertörns tingsrätt, avdelning 4,
B 11191-17 (fällande), dom 2017-09-25.

Folkmord och Folkrättsbrott, grovt brott i Rwanda, Stockholms tingsrätt, avdelning 4, B 13688-16 (fällande), dom 2018-06-27; Svea hovrätt, avdelning 3, B 6814-18 (fällande), dom 2019-04-29.

Krigsförbrytelse i Irak, Örebro tingsrätt, rotel 3, B 1662-18 (fällande), dom 2019-02-19 Göta hovrätt, avdelning 2, rotel 25, B 939-19 (fällande), dom 2019-09-24 samt Högsta domstolen B 5595-19 (fällande), dom 2021-05-05 NJA 2021 s. 303.

Folkrättsbrott, grovt brott och grov krigsförbrytelse i Syrien, Stockholms tingsrätt, avdelning 4, B 20218-20 (fällande), dom 2022-03-04.

Krigsförbrytelse, Afghanistan, Göteborgs tingsrätt, B 12258-19 (friande), dom 2023-03-01.

Folkrättsbrott, grovt brott samt mord i Iran Stockholms tingsrätt, avdelning 4, B 15255-19 (fällande) dom 2022-07-14, Svea hovrätt, Mål B 9704-22 (fällande) dom 2023-12-19.

Folkrättsbrott i Syrien, Blekinge tingsrätt, B 2759-21, (fällande) dom 2023-01-04, dom Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 461-23 (fällande) dom 2023-06-08

Krigsförbrytelse i Syrien, Göteborgs tingsrätt B 7721-21,
B 4663-22 dom (fällande) 2023-03-29

Kontakta polisen för att anmäla brott

Det pågår ett särskilt arbete för att dokumentera uppgifter om misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begångna i Syrien, Ukraina och i Irak i samband med kriget där.

Om du har uppgifter som du önskar lämna avseende dessa brott kontakta polisens grupp för utredning av krigsbrott.

Inom Åklagarmyndigheten handläggs dessa ärenden på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet av särskilt utsedda åklagare.