Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Sverige har en internationell skyldighet att utreda och lagföra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Vad är folkmord?

För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan dödar en medlem av gruppen. Även andra gärningar som tortyr och våldtäkt kan utgöra folkmord.

Vad är brott mot mänskligheten?

För brott mot mänskligheten döms gärningar som t.ex. mord, våldtäkt, tortyr och tvångsarbete om de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila.

Vad är krigsförbrytelser?

Krigsförbrytelser som tidigare hette folkrättsbrott, är ett samlingsbegrepp för överträdelser av den internationella humanitära rätten och är brott som begås i samband med krig. Det handlar om grova brott till exempel om tortyr, våldtäkt, sexuellt slaveri, plundring, förstörelse av kulturhistoriska föremål, användande av förbjudna vapen och anfall riktade mot civila.

Sverige kan utreda brott som begåtts utomlands

För alla dessa brott tillämpar Sverige s.k. universell jurisdiktion vilket innebär att brott kan utredas oavsett var de är begångna eller vilken nationalitet som gärningsmannen eller målsäganden har.

Påföljder

Straffskalan för folkmord,  brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse är fängelse upp till livstid. Krigsförbrytelse av normalgraden kan ge fängelse i högst sex år.

Sverige arbetar aktivt med dessa utredningar och har ett fördjupat internationellt samarbete med andra länder inom EU.

Kontakta polisen för att anmäla dessa brott

Det pågår ett särskilt arbete för att dokumentera uppgifter om misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begångna i Syrien eller i Irak i samband kriget där.

Om du har uppgifter som du önskar lämna avseende dessa brott kontakta polisens grupp för utredning av krigsbrott.

Inom Åklagarmyndigheten handläggs dessa ärenden på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet av särskilt utsedda åklagare.