Penningtvätt

Penningtvätt är ett sätt att föra in pengar från brott i det finansiella systemet och omvandla dem så att de verkar vara legalt förtjänade pengar. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung.

Personer som arbetar inom vissa verksamhetsgrenar, såsom banker, valutaväxlare och skatterådgivare, är enligt lag skyldiga att anmäla misstänkta transaktioner till en särskild enhet hos polisen.

Vad är ett penningtvättsbrott?

Att omvandla pengar från brott till tillgångar som kan redovisas öppet är ett brott. Även så kallad självtvätt är brottsligt, dvs. att tvätta brottsvinster från brott som man själv begått.

Straffansvaret omfattar även den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som kan antas vara vidtagna i syfte att tvätta pengar.

Rättsväsendet har rätt att under vissa omständigheter förverka pengar och andra tillgångar, till exempel bilar och smycken, som är köpta för pengar som kommer från brottslig verksamhet. Pengarna behöver inte knytas till ett specifikt brott för att kunna förverkas, utan det kan räcka med att personen kan kopplas till brottslig verksamhet.

Påföljder

Straffskalan för penningtvättsbrott eller så kallad näringspenningtvätt är fängelse i högst två år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott, är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Utvecklingscentrum svarar för den samlade kunskapen på Åklagarmyndigheten inom penningtvättsområdet.