Åklagarmyndighetens

Sexualbrott

Sexualbrott tillhör de brott som är särskilt svåra att utreda. Utredningarna kan därför ta lång tid. Bevissvårigheter innebär att en stor del av brottsmisstankarna inte sällan läggs ned.

Det är mycket vanligt att sexualbrott begås i slutna rum utan vittnen. Ofta står ord mot ord och det kan därför vara svårt att bevisa vad som hänt. Att dokumentera eventuella skador och snabbt genomföra läkarundersökning kan vara avgörande för att nå framgång i sexualbrottsärenden.

Inom Åklagarmyndigheten finns åklagare med särskild utbildning för att hantera sexualbrott. Arbetet med bedrivs oftast i särskilda grupper och i nära samarbete med polisen.

För att säkerställa kvaliteten och enhetligheten i utredningar om våldtäkt finns checklistor för polis och åklagare.

Utvecklingscentrum Göteborg svarar för den samlade kunskapen inom sexualbrottsområdet.