Åklagarverksamheten

Den operativa åklagarverksamheten utövas i fyra geografiska åklagarområden och en nationell avdelning.

Vardagsbrotten, eller mängdbrotten som de ofta kallas, utgör en stor del av åklagarnas arbete. Hit räknas bland annat stölder, snatterier, misshandel och skadegörelse. Vid de flesta åklagarkammare finns en specialiståklagare som samordnar kammarens mängdbrottsbekämpning. Specialiståklagare finns också för flera andra brottstyper, som bland annat våld i nära relationer, grova våldsbrott och ungdomsbrott.

Arbetet på en åklagarkammare sker i nära samarbete med polisen, som genomför de operativa utredningarna.

Den administrativa personalen är stöd till åklagarna i bland annat ärendehanteringen.

Fyra åklagarområden består av de 31 allmänna kamrarna, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I storstäderna finns flera åklagarkammare.

Utöver de geografiska åklagarområdena finns också Nationella åklagaravdelningen som består av de riksenheter som har ett nationellt ansvar; Riksenheten mot korruption, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten för säkerhetsmål samt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Här ingår också Sveriges representation i det europeiska åklagarsamarbetet Eurojust.

Särskilda åklagarkammaren handlägger misstankar om brott av bland annat poliser, åklagare och domare och den enheten är direkt underställd riksåklagaren.