Myndighetens uppdrag inom internationell civil krishantering

Sedan 2014 har Åklagarmyndigheten i uppdrag av regeringen att ställa personal till förfogande och i övrigt bidra till internationell civil krishantering, främst inom ramen för FN, EU och OSSE. Ett arbete som även sker i i enlighet med regeringens strategi för internationell civil krishantering. Myndigheten har också ett uppdrag att bidra till utvecklingssamarbete.

Under åren har myndigheten haft närmare femton åklagare utsända i EUAM Ukraina, EUPOL Copps i Palestina, EULEX Kosovo, och EU-delegationen i Albanien. Åklagarmyndigheten har också bedrivit ett utvecklingssamarbete i Albanien tillsammans med övriga myndigheter i rättskedjan.

Nedan finns ett antal artiklar som beskriver medarbetares olika uppdrag i dessa insatser.

Så får Palestina svenskt stöd genom Ulrika Grenerfors i uppbyggnaden av rättsväsendet (publ. feb. 2022)
Steget mellan Linköping och Ramallah är inte så långt som man kan tro. Sedan en tid har Ulrika Grenerfors pausat rollen som vice chefsåklagare i Linköping för att hjälpa till med uppbyggnaden av Palestinas rättsväsende genom en EU-mission.

Många spännande internationella uppdrag som svensk åklagare, berättar Lars Hedvall (publ. mar. 2021)
Kammaråklagare Lars Hedvall har haft flera typer av internationella uppdrag både i Sverige och som stationerad i andra länder. Under åren 2020 och 2021 arbetade han på enheten för internationell samordning och utveckling vid rättsavdelningen på huvudkontoret och då i ett projekt mot Albanien.

Albanien är arbetsplats för den svenska åklagaren berättar Linalotta Petrelius- Ndisi (publ. dec. 2018)
Från och med januari 2017 - juli 2019 arbetade en av våra svenska åklagare som nationell expert på EU-delegationen i Albanien. En spännande och utmanande roll där tålamod var en viktig egenskap. Här berättar hon om sitt uppdrag där.

Lars Ågren, åklagare med internationella uppdrag (publ. feb. 2017)
År 2012–2013 stod Lars Ågrens stol på Internationella åklagarkammaren i Stockholm tom. Då verkade han som internationell rådgivare i Palestina. Under 2016 bytte han ut människohandel, narkotikabrott och grova kopplerimål i Sverige mot rollen som åklagare i Kosovo.