Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2005:23 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:24 (upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.) Denna ÅFS är upphävd fr o m 2019-11-24.

 • ÅFS 2005:27 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om besöksförbud. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:29 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation av skälen för restriktioner. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:21 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om användning av elektronisk post i åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

 • ÅFS 2005:22 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om datasäkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

 • ÅFS 2005:20 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om anmälan av resa utomlands och om utländska besök. (Beslutade 19 december 2005.)

 • ÅFS 2005:13 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:14 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:15 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden enligt lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:16 (Upphävd)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om erkännande och verkställighet inom EU av frysningsbeslut. (Beslutade den 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:12 (Upphävd).

  Datum: 2005-12-02

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om Eurojust. (Beslutade 2 december 2005.)

 • ÅFS 2005:11 (Upphävd)

  Datum: 2005-11-18

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse till riksåklagaren i vissa fall. (Beslutade 18 november 2005).

 • ÅFS 2005:07 (Upphävd)

  Datum: 2005-09-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 29 september 2005.)

 • ÅFS 2005:04 (Upphävd)

  Datum: 2005-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om behörig åklagare i vissa internationella ärenden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

 • ÅFS 2005:05 (Upphävd)

  Datum: 2005-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 1 juli 2005.)

 • ÅFS 2005:03 (Upphävd)

  Datum: 2005-06-17

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. (Beslutade den 17 juni 2005).

 • ÅFS 2005:28 (Upphävd)

  Datum: 2005-01-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade 29 december 2005.)