Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

  • ÅFS 2019:09 (Upphävd)

    Datum: 2019-12-16

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:08) om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Beslutade den 16 december 2019.)

  • ÅFS 2019:05 (Upphävd)

    Datum: 2019-11-11

    Åklagarmyndighetens föreskrifter 2019:05 om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:24) om dokumentation vid sammanträde i brottmål. Beslutade den 11 november 2019.