Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

  • ÅFS 2020:06 (Upphävd)

    Datum: 2020-12-21

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:8) om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet (Beslutade den 18 december 2020)

  • ÅFS 2005:08

    Datum: 2020-03-12

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2020:6)