Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

  • ÅFS 2006:14 (Ändring i ÅFS 2005:17)

    Datum: 2006-12-28

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 28 december 2006.)

  • ÅFS 2006:08 (Ändring i ÅFS 2005:17)

    Datum: 2006-01-31

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 28 augusti 2006.)