Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

  • ÅFS 2008:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

    Datum: 2008-07-24

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 21 juli 2008.)

  • ÅFS 2008:01 (Ändring i ÅFS 2005:26)

    Datum: 2008-01-07

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:26) om strafföreläggande. (Beslutade den 7 januari 2008.)