Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2011:10 (Ändring i ÅFS 2010:06)

  Datum: 2011-12-23

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutad den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:12 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:08 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2011-11-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 28 november 2011.)

 • ÅFS 2011:07 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  Datum: 2011-10-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 17 oktober 2011.)

 • ÅFS 2011:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2011-05-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 20 maj 2011.)

 • ÅFS 2011:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2011-04-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 19 april 2011.)

 • ÅFS 2011:01 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  Datum: 2011-01-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete; (Beslutade den 24 januari 2011.)