Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2014:12 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2014-11-04

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:13 (Ändring i ÅFS 2011:09)

  Datum: 2014-11-04

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:14 (Ändring i ÅFS 2010:06)

  Datum: 2014-11-04

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:03 (Ändring i ÅFS 2012:02)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:05 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 30 september 2014.)

 • ÅFS 2014:06 (Ändring i ÅFS 2007:05)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2007:5) om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 september 2014.)

 • ÅFS 2014:08 (Ändring i ÅFS 2005:02)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:09 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:01 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2014-06-09

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 26 maj 2014.)