Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2016:08 (Ändring i ÅFS 2014:16)

  Datum: 2016-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 19 december 2016.)

 • ÅFS 2016:06 (Ändring i ÅFS 2007:12)

  Datum: 2016-10-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 24 oktober 2016.)

 • ÅFS 2016:05 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2016-05-17

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 16 maj 2016.)

 • ÅFS 2016:03 (Ändring i ÅFS 2005:30)

  Datum: 2016-02-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:30) om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Beslutade den 15 februari 2016.)

 • ÅFS 2016:02 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2016-02-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 1 februari 2016.)

 • ÅFS 2016:01 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  Datum: 2016-01-27

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade den 27 januari 2016.)