Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.
 • ÅFS 2023:05

  Datum: 2023-08-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om it-säkerhet inom åklagarväsendet.

 • ÅFS 2023:02

  Datum: 2023-03-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2023:2) om underrättelse enligt 10 kap. 13 § RF och information till riksåklagaren i vissa andra fall. (Gäller fr.o.m 2023-04-01)

 • ÅFS 2022:08

  Datum: 2022-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande.

 • ÅFS 2019:03

  Datum: 2019-06-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen.

 • ÅFS 2018:09

  Datum: 2018-12-10

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:11) om anmälan av resa utomlands och om utländska besök (beslutade den 10 december 2018)

 • ÅFS 2018:07

  Datum: 2018-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den 18 juni 2018.)

 • ÅFS 2014:16 (Ersätter ÅFS 2006:12)

  Datum: 2014-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 22 december 2014.)

 • ÅFS 2014:15

  Datum: 2014-01-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare. (Beslutade den 22 december 2014.)

 • ÅFS 2013:03

  Datum: 2013-02-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 4 februari 2013.)

 • ÅFS 2012:02

  Datum: 2012-05-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn. (Beslutade den 28 maj 2012.)

 • ÅFS 2011:09

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:06

  Datum: 2011-09-27

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud. (Beslutade den 26 september 2011.)

 • ÅFS 2011:02

  Datum: 2011-03-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare. (Beslutade den 28 mars 2011.)

 • ÅFS 2010:06

  Datum: 2010-11-30

  Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade den 29 november 2010)

 • ÅFS 2007:05

  Datum: 2007-03-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 mars 2007.)

 • ÅFS 2007:03

  Datum: 2007-01-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade den 22 januari 2007.)

 • ÅFS 2005:25

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:30

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:31

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka. (Beslutade den 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:19

  Datum: 2005-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Beslutade 19 december 2005.)

 • ÅFS 2005:18

  Datum: 2005-12-12

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade 12 december 2005.)

 • ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:09

  Datum: 2005-11-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade 15 november 2005)

 • ÅFS 2005:02

  Datum: 2005-03-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)