Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2005:25

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:26

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:30

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:31

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka. (Beslutade den 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:19

  Datum: 2005-12-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Beslutade 19 december 2005.)

 • ÅFS 2005:18

  Datum: 2005-12-12

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade 12 december 2005.)

 • ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03)

  Datum: 2005-12-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade 5 december 2005.)

 • ÅFS 2005:09

  Datum: 2005-11-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade 15 november 2005)

 • ÅFS 2005:02

  Datum: 2005-03-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)