Åklagarmyndighetens

Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2005:06 (Notis)

    Datum: 1999-03-16

    Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.