Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2006:12 (Upphävd)

  Datum: 2006-12-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 28 december 2006.)

 • ÅFS 2006:13 (Upphävd)

  Datum: 2006-12-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 28 december 2006.)

 • ÅFS 2006:14 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2006-12-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 28 december 2006.)

 • ÅFS 2006:11 (Upphävd)

  Datum: 2006-12-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 1 december 2006.)

 • ÅFS 2006:09 (Upphävd)

  Datum: 2006-09-28

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2005:23) om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (Beslutad den 18 september 2006.)

 • ÅFS 2006:10 (Notis)

  Datum: 2006-09-28

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2006:07 (Upphävd)

  Datum: 2006-08-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:3) om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 28 augusti 2006.)

 • ÅFS 2006:06 (Notis)

  Datum: 2006-06-30

  Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2006:02 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om överförande av lagföring till Sverige. (Beslutade den 9 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:03 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (Beslutade den 15 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:04 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:14) om handläggningen av ärenden om internationell rättslig hjälp. (Beslutade den 9 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:05 (Upphävd)

  Datum: 2006-06-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:7) om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare m.fl. (Beslutade den 15 juni 2006.)

 • ÅFS 2006:01 (Upphävd)

  Datum: 2006-05-08

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade den 8 maj 2006.)

 • ÅFS 2006:08 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2006-01-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 28 augusti 2006.)