Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2011:10 (Ändring i ÅFS 2010:06)

  Datum: 2011-12-23

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutad den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:11 (Upphävd)

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:12 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:09

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 22 december 2011.)

 • ÅFS 2011:08 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2011-11-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 28 november 2011.)

 • ÅFS 2011:07 (Upphävd)

  Datum: 2011-10-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 17 oktober 2011.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2011:06

  Datum: 2011-09-27

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud. (Beslutade den 26 september 2011.)

 • ÅFS 2011:05 (Notis)

  Datum: 2011-07-05

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2011:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2011-05-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 20 maj 2011.)

 • ÅFS 2011:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2011-04-20

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 19 april 2011.)

 • ÅFS 2011:02

  Datum: 2011-03-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare. (Beslutade den 28 mars 2011.)

 • ÅFS 2011:01 (Upphävd)

  Datum: 2011-01-25

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete; (Beslutade den 24 januari 2011.) OBS! Upphävd 2/1 2024