Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2014:16 (Ersätter ÅFS 2006:12)

  Datum: 2014-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 22 december 2014.)

 • ÅFS 2014:17 (Upphävd)

  Datum: 2014-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelning av den operativa verksamheten. (Beslutade den 22 december 2014.)

 • ÅFS 2014:12 (Ändring i ÅFS 2005:17)

  Datum: 2014-11-04

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:13 (Ändring i ÅFS 2011:09)

  Datum: 2014-11-04

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:14 (Ändring i ÅFS 2010:06)

  Datum: 2014-11-04

  Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade den 3 november 2014.)

 • ÅFS 2014:02 (Ändring i ÅFS 2005:18)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:18) om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:03 (Ändring i ÅFS 2012:02)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:04 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten. (Upphävd per 2018-07-01)

 • ÅFS 2014:05 (Ändring i ÅFS 2005:25)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:25) om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade den 30 september 2014.)

 • ÅFS 2014:06 (Ändring i ÅFS 2007:05)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2007:5) om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 september 2014.)

 • ÅFS 2014:07 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:08 (Ändring i ÅFS 2005:02)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:09 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 29 september 2014.) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2014:10 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse i vissa fall. (Beslutade den 29 september 2014.) (OBS! Denna ÅFS är upphävd 2023-03-31 och ersatt av ÅFS 2023:2)

 • ÅFS 2014:11 (Upphävd)

  Datum: 2014-09-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om anmälan av resa utomlands och om utländska besök. (Beslutad den 29 september 2014.)

 • ÅFS 2014:01 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  Datum: 2014-06-09

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade den 26 maj 2014.)

 • ÅFS 2014:15

  Datum: 2014-01-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare. (Beslutade den 22 december 2014.)