Åklagarmyndighetens

Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • Regelförteckning 2019-09-03

  Datum: 2019-09-03

  I regelförteckningen listas samtliga föreskrifter och riktlinjer. Där finns även en sökordslista samt uppgift om vad upphävda ÅFS och RåR har ersatts av.

 • ÅFS 2019:3

  Datum: 2019-06-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen.

 • ÅFS 2019 02 (Ändring i ÅFS 2005 09)

  Datum: 2019-03-29

  Beslut om ändring av allmänna råd i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutad den 28 mars 2019)

 • ÅFS 2019:01 (Ändring i ÅFS 2013:3)

  Datum: 2019-03-29

  Beslut om ändring av allmänna råd i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Beslutade den 28 mars 2019)