Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2021:07 (Ändring i ÅFS 2011:9)

  Datum: 2021-07-08

  Ändringar i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap. (Denna författning träder i kraft 1 september 2021)

 • ÅFS 2021:05 (Upphävd)

  Datum: 2021-06-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2007:12) om internationellt samarbete. (Beslutade den 28 juni 2021) Upphävd 2/1 2024

 • ÅFS 2021:04 (Ändring i ÅFS 2014:16)

  Datum: 2021-06-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 23 juni 2021.)

 • ÅFS 2021:06

  Datum: 2021-06-23

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 23 juni 2021)

 • ÅFS 2021:03 (Ändring i ÅFS 2019:03)

  Datum: 2021-06-15

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2019:3) om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen. (Beslutade den 14 juni 2021.)

 • ÅFS 2021:02 (Ändring i ÅFS 2015:02)

  Datum: 2021-05-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2015:2) om restriktioner. (Beslutade den 21 maj 2021.)

 • ÅFS 2021:01

  Datum: 2021-01-18

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (Beslutade den 18 januari 2021)