Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Tidsperiod

 • ÅFS 2023:6 (Notis)

  Datum: 2023-09-25

  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

 • ÅFS 2023:05

  Datum: 2023-08-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om it-säkerhet inom åklagarväsendet.

 • ÅFS 2023:04 (Notis)

  Datum: 2023-07-12

  Riksåklagaren beslutade den 20 juni 2023 om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Författningen som träder i kraft den 14 juli 2023 har kungjorts i Svensk Författningssamling (2022:1875).

 • ÅFS 2023:03 (Ändring i ÅFS 2012:02)

  Datum: 2023-05-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter 2023:3 om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn.

 • ÅFS 2023:02

  Datum: 2023-03-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2023:2) om underrättelse enligt 10 kap. 13 § RF och information till riksåklagaren i vissa andra fall. (Gäller fr.o.m 2023-04-01)

 • ÅFS 2023:01 (Notis)

  Datum: 2023-01-17

  ÅFS 2023:01 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (beslutade 20 december 2022).