Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅFS 2005:31

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka.

 • ÅFS 2005:30

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:3)

 • ÅFS 2005:26

  Datum: 2005-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Senast ändrad genom ÅFS 2008:1.)

 • ÅFS 2005:19

  Datum: 2005-12-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Senast ändrad genom ÅFS 2015:8.)

 • ÅFS 2005:17

  Datum: 2005-12-09

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:5.)

 • ÅFS 2005:08

  Datum: 2005-10-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet.

 • ÅFS 2005:02

  Datum: 2005-03-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:8.)