Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2007:05

    Datum: 2007-03-30

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:6)

  • ÅFS 2007:03

    Datum: 2007-01-23

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade den 22 januari 2007.)