Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2010:06

    Datum: 2010-11-29

    Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:14)