Åklagarmyndigheten logotype

Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2015:02

    Datum: 2015-08-17

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:1.)