Åklagarmyndighetens

Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅFS 2007:12

  Datum: 2018-04-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete (senast ändrad genom ÅFS 2018:4).

 • ÅFS 2005:18

  Datum: 2018-02-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:1)

 • ÅFS 2005:25

  Datum: 2018-02-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:2)