Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

 • ÅFS 2022:8

  Datum: 2022-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande.

 • ÅFS 2005:17

  Datum: 2022-04-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Senast ändrad genom ÅFS 2022:2.)

 • ÅFS 2007:12

  Datum: 2022-04-12

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2022:01