Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2012:02

    Datum: 2017-12-31

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn (Senast ändrad genom ÅFS 2017:8)