Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2011:06

    Datum: 2020-10-01

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud; Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2020:2