Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2014:16

    Datum: 2021-07-01

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2021:4)

  • ÅFS 2015:02

    Datum: 2021-07-01

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner. (Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2021:2.)