Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅFS 2005:18

    Datum: 2018-02-01

    Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:1)