Åklagarmyndighetens

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Handbok Hedersrelaterat våld

    Datum: 2006-12-20

    Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon som riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Handboken, som bygger på en kartläggning av 69 ärenden, är systematiserad i tre delar; se, förstå och agera. Hedershandboken har under våren 2014 uppdaterats vad gäller bilagorna 2 och tre - värdefulla kontakter och litteraturtips. Förstudie angående hedersproblematik vid brott i nära relation från december 2013. Hedershandboken har inte uppdaterats i något annat avseende. (Framtagen av Utvecklingscentrum Göteborg i december 2006. Bilagorna 2 och 3 uppdaterades juni 2014)