Åklagarmyndighetens logotype

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar

    Datum: 2018-10-10

    Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har i ett gemensamt projekt tagit fram en handledning för polis och åklagare om praktiska frågor vid planering och genomförande av förhör med barn och med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar. Handledningen är tänkt att ge åklagare och barnförhörsledare ett enkelt och lättillgängligt stöd för planering och genomförande av förhör med barn och med vuxna med osynliga funktionsnedsättningar. Vidare behandlas information till den som ska höras och till medföljande trygghetsperson, vårdnadshavare och stödperson. I handledningen tas även upp vad åklagaren och barnförhörsledaren bör tänka på när det gäller miljön i mottagningsrum och förhörsrum, närvaro av tolk och hjälpmedel vid förhör. Handledningen syftar till att öka enhetligheten i arbetet med barnförhör och att stärka samarbetet mellan åklagaren och barnförhörsledaren. Vidare är syftet att öka uppmärksamheten på att bemötande och förhör kan behöva anpassas till den individ som ska höras när det är en vuxen som har intellektuella eller vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Handledningen kommer senare också kompletteras med en rapport om förhörsmetoder m.m. Relaterat: Rapport - ett komplement till handledningen om barnförhör m.m.

  • Utredningar enligt 31 § LUL

    Datum: 2018-10-05

    Åklagarmyndigheten har tagit fram handboken Utredningar enligt 31 § LUL – om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan misstänkas är under 15 år. Syftet med handboken är att ge rättsligt stöd och praktisk vägledning i de frågor som åklagare kan ställas inför i utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år. Regelverket skiljer sig i många delar från när personer över 15 år är misstänkta.