Åklagarmyndigheten logotype

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Företagsbot

    Datum: 2020-05-13

    Nya regler om företagsbot gäller sedan årsskiftet. Utvecklingscentrum har tagit fram ett metodstöd för att underlätta förståelsen för de nya reglerna men också för att, förhoppningsvis, bidra till att företagsbot ska komma att användas i än större utsträckning.

  • Handbok 2019 Utredningar enligt 31 § LUL

    Datum: 2020-04-02

    Åklagarmyndigheten har tagit fram handboken Utredningar enligt 31 § LUL – om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan misstänkas är under 15 år. Syftet med handboken är att ge rättsligt stöd och praktisk vägledning i de frågor som åklagare kan ställas inför i utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år. Regelverket skiljer sig i många delar från när personer över 15 år är misstänkta. (Denna version av handboken uppdaterades senast i november 2019)