Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Handbok LUL31 och bevistalan

    Datum: 2021-06-03

    Åklagarmyndigheten har tagit fram handboken Utredningar enligt 31 § LUL – om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan misstänkas är under 15 år. Syftet med handboken är att ge rättsligt stöd och praktisk vägledning i de frågor som åklagare kan ställas inför i utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år. Regelverket skiljer sig i många delar från när personer över 15 år är misstänkta. (Denna version av handboken uppdaterades senast i juni 2021)

  • Handbok kontaktförbud

    Datum: 2021-05-06

    Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. (Denna version av handboken är uppdaterad i december 2017 och i oktober 2019, samt rättad i juni 2020.)