Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Beslagshandboken

    Datum: 2015-05-29

    Utvecklingscentrum Malmö har tagit fram en handbok för hanteringen av beslag. Handboken innehåller praktiska tips, instruktioner, praxis och referenser m.m. Uppdaterad i maj 2015