Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Handbok kontaktförbud

    Datum: 2021-05-06

    Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. (Denna version av handboken är uppdaterad i december 2017 och i oktober 2019, samt rättad i juni 2020.)