Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som broschyrer och faktablad från Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Åklagare - ett yrke för dig

    Datum: 2018-09-26

    En broschyr som riktar sig till dem som funderar på vad yrket innebär och vilken utbildning och egenskaper som krävs i jobbet.