Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som broschyrer och faktablad från Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Faktablad Hedersrelaterad brottslighet

    Datum: 2021-03-23

    I det här faktabladet finns information om vad hedersrelaterad brottslighet kan vara och hur Åklagarmyndigheten arbetar med dessa ärenden.