Planering och uppföljning

Här finns Åklagarmyndighetens årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan.

Tidsperiod

 • Verksamhetsplan 2016

  Datum: 2016-10-13

  Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på aklagare.se är alltid verksamhetsårets senaste. Den som är intresserad av tidigare versioner av verksamhetsplanen är välkommen att kontakta [email protected]

 • Regleringsbrev 2016

  Datum: 2016-03-02

  Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

 • Budgetunderlag 2017-2019

  Datum: 2016-02-29

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.