Planering och uppföljning

Här finns Åklagarmyndighetens årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan.

Tidsperiod

 • Budgetunderlag 2022-2024

  Datum: 2021-03-02

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Strategisk plan 2021-2025

  Datum: 2021-02-26

  I den strategiska planen framgår var Åklagarmyndigheten vill vara om fem år. Vision och syfte beskriver på ett kortfattat sätt vad Åklagarmyndigheten gör för att bidra till att de kriminalpolitiska målen – att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället – uppfylls. Målen utgår från det uppdrag myndigheten har fått av riksdag och regering och strategin ger en tydlig inriktning för styrningen och utvecklingen av myndigheten.

 • Årsredovisning 2020

  Datum: 2021-02-22

  Åklagarmyndigheten har lämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten. Antalet anställda har också ökat.